تبلیغات
سودای معرفت - چندین قصار در مورد حجــــــــــــــاب
سودای معرفت
نه چپ نه راست ولایت / ایمان قلم شجاعت
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


عشق یعنی یک خمیـنی سادگی
عشق یعنی بــاعــلی دلــــدادگی
عشق یعنی لا فــــتی الا عـــــلی
عشق یعنی رهــبرم سید عــــلی

مدیر وبلاگ : محمد جواد فلانی
1-حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم

2-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

3-کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

4- حجاب نیمی از ایمان است.

5-اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

6-ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .

7-حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

8-حجاب سنگری است محکم  که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.

9-حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.

10-حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

11-بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

12-کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود.

13-حجاب امن ترین پناهگاه زن

14-حجاب بیانگروقارو افتخار زن است.

15-زن درحجاب مانندگوهر در صدف است.

16-حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

17-حجاب سرچشمه کمال زن است.

18- چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست.

 19-عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلی داشته باشد.

20-حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست.

21-ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

22-حجاب مادر پاکیهاست.

23-حجاب تلالو شبنم بر چهره گل

24-حجاب مظهرعفاف است.

25-حجاب دژوقلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

26-حجاب یعنی حیا وجوانمردی وشرف و آزادگی وبصیرت.

27-حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو وشرف، ب= بندگی.

28-حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی.

29-حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

30-اقتدارزینب به حجاب او بود.

31-حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

32-حجاب عامل تحکیم خانواده وکاهش آسیب های اجتماعی.

33-هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)

34-زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

35-غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب

36-زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

37-حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

38-حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است.

39-در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم وچه شدیم.

40-خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من  (پیام شهدا(

41-در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

42-همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

43-زن بخاطر ارزش وکرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ  بماند و خود را حراج نکندو در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه ونگاه ولبخند نفروشد.

44-خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام شهدا)

45-حجاب دژی است در برابر یورشهای شیطانی.

46-یک گل خوش رنگ ویک گل خوشبو/از خس و خاشاک پنهان کند رو

47-چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

48-فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

49-حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شیوه زهرا و درس زینب است.

50-تا شهوت نفس در نهاد بشراست در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

51-تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر درمقابلش چون سپر است.

52-گل عفاف در بوستان حجاب می روید وعطرپاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

53-نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

54-زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادارمی کند.

55-حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند ازحقوق وارزشهایش دفاع کند.

56-روی فرو پوش چون دُرّ صدف  تا نشوی تیر بلا در هدف.

سن57-گفرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش وحجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.

58-آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

59-حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان وسدی محکم در برابر گناه.

60-حجاب منشور والای اگاهی است.

61-حجاب فریضه ای است که ترک ـن فرصت قضا ندارد.

62-حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.

63-من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پا سبانم.

64-ای پیامبربه زنان و دختران خودو زنان مومن بگو که خویشتن را به چادربپوشند (سوره احزاب آیه 59 )

65-حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی وتهاجم فرهنگی است.

66-زنان خوب میراث دارعفاف فاطمه ومریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

67-العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.

68-ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.

69-هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع  کند را هگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

70-والذینهم لفرو جهم حافظون آنان  ((مومنین )) کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

71-حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا)

72-مروارید گرانبهاو صدف وجودت رابرنامحرم مگشا.

73-با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.

74-حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.

75-پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.

76-حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

77-غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

78-حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی وتکلیف انسانی وبرنامه اخلاقی است.

79-کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

80-حجاب یعنی وقار فاطمه (س).

81-حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

82-حجاب حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است.

83-حجاب وعفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

84-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.

85-حجاب نشانه شخصیت انسان است.

86-خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

87-برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.

88-زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.

89-حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

90-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

91-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

92-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

93-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.

94-حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است.

95-زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

96-حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

97-حجاب مایه عفت زنان است.

98-حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است. 

99-دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها

100-حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن

101- کسی که زیبایی اندیشه دارد، زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد (شهید مطهری)

102-چـــــآدرمم        وقتـــی کـــه در حریــمِ تـــو مَحبـــوسـم

آزاد تریــنم...!    رهــــآترینـــم

از قیـــد ِ اســـآرتِ ایــن تَن ِ خـــآکــی ....


103-حجاب  احترام به حرمت های الهی ست

کمی فکر کن ...

تو با بی حجابی  به چه کسی بله می گویی؟نوع مطلب : قصار ها، اس ام اس ها، فرهنگی، مذهبی، مهدویت، سودا ها، اخبار، حق تعالی، بیداری اسلامی، شیطان پرستی، آمریکا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:08 ب.ظ
وبلاگ شیرین! من آن را در حالی که جستجو در اخبار یاهو پیدا کردم. آیا شما دارید؟
راهنمایی در مورد نحوه ثبت نام در یاهو خبر؟ من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
به سلامتی
پنجشنبه 28 دی 1396 09:15 ب.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به RSS Feed خود پیوستم و منتظر است تا بیشتر از پست با شکوه خودم را جستجو کنم.
همچنین، سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشتم!
جمعه 13 مرداد 1396 08:26 ب.ظ
I'm not sure why but this web site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
چهارشنبه 14 تیر 1396 03:42 ب.ظ
You made some decent points there. I looked on the net for
additional information about the issue and found most individuals will
go along with your views on this web site.
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:42 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's website link on your page at appropriate place and
other person will also do similar in support of you.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:48 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.
شنبه 12 فروردین 1396 09:45 ب.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
that it's really informative. I'm going to
watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
دوشنبه 20 خرداد 1392 04:59 ب.ظ
سلام کار خیلی قنگی بود وباز هم احسنت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

وبلاگ شخصی محمد جواد
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم


دایرکتوری افسران ارزشی

هیئت فرهنگی مذهبی شباب الحسن


جلسه محبان آل احمدپاتوق عمارها

کمپین وبلاگ نویسی امام علی النقی (ع)

ایران هتل آنلاین